Geschiedenis

 Biljartvereniging  ’t Groene Hart                                 

Monnikenlaan 35                                           

2671 NG  Naaldwijk

 Tel. 0174-631778

 

Naaldwijk  12-04-2016

Geschiedenis van onze vereniging.

Op 3 september 1994 is onze Vereniging opgericht. Dit vond plaats in het enkele maanden daarvoor geopend Biljartcentrum aan de Stokdijkkade in Naaldwijk.      

Bij deze oprichtingsvergadering waren 9 mensen aanwezig. Door publicatie in de plaatselijke pers krijgt de vereniging meer naamsbekendheid en het ledenaantal groeit. Daardoor volgt ook deelname van leden aan officiële competities en persoonlijke kampioenschappen. Nog meer aandacht krijgt de Vereniging door een jaar na de oprichting het Libre Koppeltoernooi in het leven te roepen.

3 Jaar na de opening laat de locatie-eigenaar ons weten de locatie te gaan sluiten i.v.m. onvoldoend financieel resultaat. De Vereniging neemt dan zelf het initiatief om het beheer van de locatie over te nemen met behulp van leden en vrijwilligers. Dit wordt een succes en de Vereniging groeit gestaag.

Door dit succes groeit het plan om een eigen locatie te gaan realiseren. Plannen worden gemaakt, financiële consequenties worden overwogen en het enthousiasme groeit.       

Dan wordt vernomen dat de huidige locatie binnen afzienbare tijd gesloopt zal gaan  worden om plaats te maken voor nieuwbouw. Dat betekent dus dat we moesten uitzien naar een andere locatie. Deze wordt met behulp van de Gemeente Westland gevonden en in maart 2006 verhuizen we naar een voormalig schoolgebouw in Honselersdijk.

Nog meer aandacht kregen onze nieuwbouwplannen door deze activiteiten. Geldmiddelen worden verkregen door de bijdrage van 3 sponsoren, een eigen zeer succesvolle “tegelactie” en subsidie van de Gemeente Westland. Een bijzondere algemene ledenvergadering vindt plaats en toestemming voor de nieuwbouw wordt verkregen

Na bijna 8 jaren van intensieve voorbereiding wordt in het najaar van 2013 een aanvang gemaakt met de nieuwbouw aan de Monnikenlaan 35 te Naaldwijk.     

Op zaterdag 20 september 2014 werd de nieuwe locatie feestelijk geopend.

Bijzonder trots zijn bestuur en leden van `t Groene Hart met dit schitterend eigendom.