Prijzen en lidmaatschap

Het lidmaatschap van Biljartvereniging ’t Groene Hart

Daar de biljartvereniging een besloten vereniging is, dienen alle bezoekers lid te zijn van de Vereniging. De beschikbare vormen van lidmaatschap zien er als volgt uit:

Het A Lidmaatschap geeft recht van spelen op minimaal een clubavond per week. In clubverband worden er dan minimaal 2 partijen gespeeld. Indien er bij de vereniging gelegenheid en ruimte is, kan gebruik worden gemaakt van meerdere avonden. De clubavonden zijn op dinsdag (libre), op woensdag (driebanden en libre-doorstromers) en op donderdag (libre). De dames spelen op de maandagmiddag.

Het B Lidmaatschap geeft recht op toegang tot de locatie. Indien tafelruimte aanwezig, kunt u tegen betaling van tafelhuur biljarten. Wilt u er verzekerd van zijn te kunnen spelen, wordt u aangeraden te reserveren. (telefoon: 0174-631778)

Contributie     

 • A-leden (senioren) € 122,50 per kalenderjaar
 • A-leden (junioren)  €   75,00 per kalenderjaar
 • B-leden                  €   15,00 per kalenderjaar
 • Het IBANnummer van de vereniging luidt: NL41 RABO 0343 6984 47  t.n.v. Biljartvereniging ’t Groene Hart te Naaldwijk

Biljarthuurprijzen

De huurprijzen van de biljarts zijn per uur:  € 3,55 (middag) en € 4,30 (avond).       Voor contracten t.b.v. vaste speeltijden per week voor een langere periode gelden gereduceerde prijzen, een en ander in overleg met de penningmeester.

Inschrijfformulier biljartvereniging

Inschrijven kan via het onderstaande formulier.

  Verhuur locatie t.b.v. feesten en partijen

  1. De locatie wordt alleen verhuurd aan leden van de Vereniging.
  2. De locatie wordt altijd verhuurd inclusief gebruik van de biljarts.
  3. De consumpties dienen te worden afgenomen van de Vereniging.
  4. Een of meerdere barmedewerker(s) van de Vereniging dient de bar te verzorgen.
  5. In de huurprijs is begrepen; het gebruik van de biljarts, de kosten van de energie t.b.v. de biljarts en de locatie.
  6. De huurder betaalt de vergoeding aan de barmedewerker(s).
  7. Huurprijs en voorwaarden in overleg met de penningmeester.