Isolatie plafond

Hallo beste leden van ‘t Groene Hart,

Hierbij enkele foto’s van de werkzaamheden voor de isolatie van het plafond van onze locatie. Hiermee zullen we een aanzienlijke besparing op het gasverbruik kunnen realiseren en er toch warmpjes bij blijven zitten. De werkzaamheden zijn gereed en we kunnen vanaf donderdag 2 maart weer naar hartenlust biljarten dank zij de inzet van een tiental vrijwilligers die in drie dagen tijd deze zeker niet prettige klus klaarden. Hiervoor zeggen wij ze veel dank, want ze zijn er toch elke keer weer.

Namens het bestuur en de vrijwilligers