Algemene ledenvergadering 26 maart 2022

Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 26 Maart 2022. Aanwezig 48 leden .

 • 1] De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom ,
 • Laten we positief naar de toekomst kijken , het mooie weer van de laatste weken , de natuur bloeit op , Prachtig!
 • De voorzitter vraagt 1 minuut stilte voor de overleden Leden !
 • Joke en Margo bedankt dat jullie ons voorzien vandaag van koffie en zo meteen soep en broodjes. Top!
 • Een speciale oproep aan de leden , we hebben dringend behoefte aan vrijwilligers om de bar te bedienen.
 • Paul bedankt voor het organiseren van de schoonmaakdag Super!
 • 2] Notulen vorige vergadering ALV 2021 zijn goedgekeurd .
 • 3] De penningmeester heeft het Financieel verslag uitgedeeld 2020 en 2021, duidelijk , resultaat valt erg mee .  Gerard bedankt .
 • 4] De kascommissie keurt het verslag goed .Kascommissie bedankt hiervoor. Tevens wordt de nieuwe kascommissie voorgesteld –Piet Barendse en Kees Duijvesteijn. Loek Barendse treed af , Loek bedankt.
 • 5] Uitslagen clubkampioenschappen staan op de site .
 • 6] Bestuursmededelingen, Walter Olsthoorn neemt afscheid van het bestuur , de voorzitter bedankt Walter voor zijn inzet , vanaf het begin van de oprichting van de vereniging was Walter hierbij betrokken ,ook bij de nieuwbouw was Walter betrokken. Walter was het eerste Lid van onze vereniging !
 • Ook Rineke bedankt,Rineke en Walter waren altijd bereid om bardienst te draaien als er iemand uitviel.
 • De voorzitter overhandigd bos bloemen en een cadeau bon , applaus volgt .
 • Sjef van de Maden is bereid gevonden om de taken van Walter over te nemen.
 • Walter bedankt de aanwezige voor het vertrouwen in hem gesteld al die jaren, en heeft het met veel plezier gedaan! Applaus volgt.
 • 7] Rondvraag,
 • -Waar komt de naam vandaan ’t Groene Hart , deze is gekozen bij de oprichting van de vereniging .
 • -De site is niet aktueel , dit krijgt aandacht van het bestuur,
 • -Afzuiging [klimaat] is niet perfect , dit heeft de aandacht , Bas Knoll en Wim Avontuur zijn hiermee bezig . Paul meld we doen ons best , is niet eenvoudig.
 • 8] Sluiting ,
 • De voorzitter bedankt de Leden voor hun aanwezigheid  , en wenst allen een prettig snerttoernooi !
 • De Secretaris,
 • Aad van Veen
 • Uitslag snerttoernooi 2022[36]