John van der Zalm biljartles in september 2020

John van der Zalm biljartles in september 2020
Ter afsluiting van het biljartseizoen 2020, hierbij biljartles 3 van John op donderdag 17 september 2020.
Het is een tijd geleden, maar toen kon en mocht het nog, biljarten in onze biljartlocatie. Helaas zal het nog wel enige tijd duren, voor we weer aan de (biljart) slag kunnen, we moeten er maar het beste van hopen.
Voorts wens ik u, mede namens het bestuur van de biljartvereniging ’t Groene Hart, een voorspoedig en vooral gezond 2021, met daarbij hopelijk weer veel biljartplezier in ons mooie biljartlokaal.
Hierna de biljartlesfiguren.

Figuur 1

Rondspeelbal over drie banden met verzameling in de hoek bij de rode bal.

1. Bij deze oefening liggen de gele en rode bal op de aangegeven posities. De positie van de witte bal mogen we binnen een zekere marge
zelf bepalen.

2. De witte bal spelen we via de gele bal over drie banden naar de rode bal in de hoek van het biljart. Er behoeft daarbij geen of weinig
effect te worden gegeven.

3. De gele bal sturen we via de nabijgelegen lange band naar de tegenovergestelde lange band naar de rode bal.

Figuur2

Rondspeelbal over drie banden met verzameling in de hoek bij de rode bal, waarbij de gele bal meer naar links op het biljart is geplaatst.
1. Bij deze oefening liggen de gele en rode bal op de aangegeven posities. Ook nu gaan we de precieze positie van de witte bal zelf bepalen. We zullen daarbij merken, dat de witte bal iets naar links zal moeten worden verplaatst ten opzichte van de gele bal.

2. Ook nu spelen we de witte bal over drie banden naar de rode bal in de hoek van het biljart.

3. De gele bal sturen we via de nabijgelegen lange band naar de tegenovergestelde lange band naar de rode bal. De witte bal dient ongeveer te worden geplaatst op de aangegeven wijze, om de gele bal goed te kunnen aansturen.

Figuur 3

Deze figuur wijkt geheel af van de twee voorgaande.
Om deze oefening tot een goed einde te kunnen brengen, moeten we onze keu iets heffen, om de rode bal niet te veel snelheid te geven.

1. We trekken de gele bal met geheven keu terug via de rode bal. De gele bal zal vervolgens via de korte band teruggaan tot bij de witte
bal.

2. De rode bal gaat terug via de lange band tot bij de witte bal, waar de verzameling zal plaatsvinden.

3. Met een klein beetje geluk liggen de ballen nu in de serie bij de lange band.

Instructie en oefenstof: John van der Zalm.
Vormgeving en tekst: Floor Koster.
September 2020.