Biljartles 7

Biljartles 7 door John van der Zalm

In les 7 worden drie biljartfiguren door John behandeld.

Bij de inleiding van zijn les geeft John aan, dat eerst gekeken moet worden naar het vervolg na de eerste carambole, voordat men de aanvangscarambole gaat maken. Hij ziet nog te veel, dat men carambole na carambole maakt, zonder eerst naar de voortzetting te kijkt. Op deze manier is het niet mogelijk een hoge serie te realiseren.

Figuur 1.

Trek/piqué stootje.