Biljartles 6

Biljartles 6 door John van der Zalm op 19 september 2019.

In les 6 op 19 september 2019 worden twee biljartfiguren door John behandeld.

Aan het begin van de les wijst John er op dat, indien het niet mogelijk is om in één keer de ballen te verzamelen, het dan van groot belang is, er voor te zorgen, dat de stootbal zo dicht mogelijk bij bal drie aankomt.
Vanuit deze positie is het voordelig om de volgende carambole te kunnen realisteren. Wellicht is er nu wel een verzameling mogelijk.

Figuur 1.

Plaatsingsstootje.