Algemene Ledenvergadering 25 maart 2023

’s Gravenzande  25-3-2023

Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 25 Maart 2023.

Aanwezig 52 leden . Gerard Vijverberg vraagt even het woord.Sjaak Barendse is om gezondheidsreden afgetreden als voorzitter.Het bestuur heeft volgens de statuten een nieuwe voorzitter gekozen.Leo van Paassen is bereid om voorzitter te worden , aanwezige leden wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan.Alle aanwezige leden gaan akkoord , applaus volgt. Leo bedankt!

1] Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom , en bedankt de aanwezige leden voor het vertrouwen in hem.

De voorzitter vraagt 1 minuut stilte voor de overleden leden.

Alle vrijwilligers – medewerkers – barmedewerkers-tuinploeg-isolatieploeg-schoonmaakploeg-competitieleiders-toernooicommissie-ledenadministratie,-tafelverhuur etc. worden bedankt voor hun inzet , vandaag de Dames die zorgen voor de koffie -soep-broodjes-etc. TOP bedankt.

2] Notulen vorige vergadering ALV 2022 zijn goedgekeurd .

3] De penningmeester heeft het Financieel verslag uitgedeeld 2021 en 2022, duidelijk , resultaat valt erg mee .  Gerard bedankt .

4] De kascommissie keurt het verslag goed . Kascommissie bedankt hiervoor. Tevens wordt de nieuwe kascommissie voorgesteld , Piet Barendse en Walter Olsthoorn. Kees Duijvesteijn treed af , Kees bedankt.

5] Uitslagen clubkampioenschappen staan op de web-site .

6] Bestuursmededelingen.

Er is gelukkig een einde gekomen aan de Corona Pandemie. Sjaak Barendse is afgetreden als voorzitter. Leo van Paassen is de nieuwe voorzitter.

7] Energiekosten en maatregelen om deze te drukken.

De energie rekening is dit jaar aanzienlijk hoger dan in voorgaande jaren , mede hierdoor is besloten om de verwarming van de biljarttafel lakens uit te zetten. En de ruimte temperatuur wat lager in te stellen. Dit heeft weinig of geen invloed op het biljarten zelf. Bas Knoll vraagt even het woord , en legt duidelijk uit dat na onderzoek en testen ook door de Biljart Bond , het uitzetten van de biljartlaken verwarming weinig invloed heeft op het biljarten zelf. Misschien kan er in de toekomst de biljart laken verwarming geregeld worden op vochtigheid van het laken. Paul nodigt belangstellende uit na de vergadering om mee te lopen naar tafel 1 en 2 om het verschil te zien tussen een koude en warme tafel.

Vanwege de hoge energie kosten en hogere inkoop kosten zijn de consumptie prijzen dit jaar verhoogd.

De contributie blijft hetzelfde.

Energie besparende maatregelen , het plafond is geisoleerd en in April komen er 80 zonnepanelen op het dak. Hierdoor zal de energie rekening beduidend lager zijn , en zal er gekeken worden of de biljartlaken verwarming weer aangezet kan worden!

8] Rondvraag.

Cees van de Maarel vraagt of er rekening is gehouden met eventuele sneeuwdruk op de zonnepanelen. Hiermee is rekening gehouden met de berekening en eventuele verzwaring van de dak constructie.

Walter vraagt of bij het driebanden toernooi de biljartlaken verwarming aan kan. Het bestuur komt hierop terug.

Paul vraagt of er vrijwilligers zijn die willen helpen bij het schoonmaken van de biljarttafels. Cor Zoon heel erg bedankt hiervoor !!  Maar kan best wel hulp gebruiken.

9] Sluiting.

De voorzitter overhandigd een bos bloemen aan Sjaak Barendse en bedankt deze voor zijn inzet voor de vereniging , tevens is Sjaak nu Ere Lid van onze vereniging. De leden geven Sjaak een warm applaus.

De voorzitter bedankt de Leden voor hun aanwezigheid , en wenst de deelnemers een prettig snerttoernooi.

De Secretaris,

Aad van Veen.

Uitslag Snerttoernooi 25 maart 2023[24]

In de link is de uitslag van het Snerttoernooi weergegeven.

Onderstaand foto’s van de prijsuitreiking

De winnaarsA-klasse Leo Fransen, B-klasse Paula van Velden, C-klasse Theo van Schie

 

 

 

 

C-klasse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-klasse