Algemene ledenvergadering 24 Maart

Algemene ledenvergadering
Zaterdag 24 maart 2018
Locatie: clubgebouw Monnikenlaan
Aanvang: 9.30 uur

AGENDA

1. Opening.

2. Notulen vorige ledenvergadering (deze treft u hierbij aan).

3. Financieel jaarverslag.

4. Verslag kascommissie.

5. Verslag van de wedstrijdleider met prijsuitreiking van ’ t Groene Hart libretoernooi en vermelding wedstrijdresultaten.

6. Bestuursmededelingen.

7. Rondvraag.

8. Sluiting.

Aansluitend deze vergadering vindt het Snerttoernooi plaats.